วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

การแทรกสูตรทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม MS Word

ขั้นที่ 1 ที่ที่แทรก (Insert) และเลือก ด้านขวามือที่เมนู สมการ (equation)

ขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกรูปแบบสมการจาก Template ตามที่เราต้องการและจากนั้นแก้ไขตัวเลขในสมการตามที่เราต้องการ

  • ส่วนที่ 1 จะเป็นการเลือกรูปแบบจาก Template หรือสามารถวาดสมการด้วยการวาดจาก Mouse หรือ Pen Mouse ของเราได้ครับ
  • ส่วนที่ 2 จะเป็นการเลือกรูปแบบสัญญลักษณ์ที่เราจะนำมาใช้ในสมการเราครับ
  • ส่วนที่ 3 จะเป็นการเลือกรูปแบบอย่างระเอียดใช่ในการปรับแต่งสมการของเราให้เป๊ะมากยิ่งขึ้น เช่น เลขยกกำลัง บน/ล่าง สแควรูท อะไรทำนองนั้นครับ

เพียงเท่านี้การพิมพ์ตัวเลขในรูปแบบเลขสมการใน MS Word ของเราก็เป็นเพียงแค่เรื่องกล้วย ๆ ครับ

Facebook Comments